Cấu hình sản phẩm trong Odoo như thế nào?

Cấu hình sản phầm Trung Tâm đào tạo Odoo Onnet

Sản phẩm trong Odoo có thể nói là một loại dữ liệu rất quan trọng và ít thay đổi. Vì vậy người dùng cần cấu hình và tạo sản phẩm đúng cách ngay sau khi hoàn thành việc thiết lập hệ thống

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách hoạt động của Odoo trong việc quản lý dữ liệu sản phẩm cũng như các thông tin sẽ được lưu trữ trong hệ thống

Đầu tiên, người dùng đi đến mục Kho > Dữ liệu gốc > Sản phẩm. Tại đây người dùng sẽ được nhìn thấy danh sách của toàn bộ sản phẩm với các chế độ xem khác nhau như Kanban view hoặc xem sản phẩm dưới dạng danh sách

Sau đấy, người dùng nhấn vào nút TẠO, hệ thống sẽ mở ra một form sản phẩm cho người dùng điền thông tin cần thiết

Tiếp theo, người dùng điền các thông tin cần thiết bao gồm: 

 • Tên sản phẩm: người dùng ghi tên của sản phẩm tại trường dữ liệu này
 • Có thể bán được: khi người dùng chọn mục này thì sản phẩm này sẽ được hiển thị lên trong lúc người dùng tạo đơn bán hàng
 • Có thể mua được: khi người dùng chọn mục này thì sản phẩm này sẽ được hiển thị trong danh sách hàng hoá khi người dùng tạo đơn mua hàng
 • Có thể là Chi tiêu/ Chi phí: khi người dùng chọn mục này thì sản phẩm này sẽ được hiển thị dùng trong hoạt động ghi chép liên quan đến chi phí của công ty

THÔNG TIN CHUNG

 • Loại sản phẩm:
  • Được mặc định là “Storable Product” nghĩa là hệ thống sẽ quản lý tất cả hoạt động ra vào kho liên quan đến sản phẩm này (giúp cho việc dễ dàng truy xuất nguồn gốc). Hệ thống cũng sẽ hiển thị thông báo cho người dùng nếu không có đủ hàng trong kho hoặc người dùng có thể duy trì mức tồn kho tối thiểu trong hệ thống. Ngoài ra các sự thay đổi về số lượng của sản phẩm sẽ được tự động thời gian thực được đăng lên sổ kế toán
  • Consumable: nghĩa là hệ thống sẽ không tạo ra bất kỳ một bút toán nào khi người dùng thực hiện nhập hoặc xuất kho cho loại sản phẩm này
  • Service: sản phẩm là dịch vụ sẽ được xếp vào loại này
 • Nhóm sản phẩm: người dùng chọn từ một danh sách trỏ xuống
 • Tham chiếu nội bộ/ Mã vạch: người dùng có thể lưu mã số của sản phẩm để thuận tiện hơn cho việc kiểm tra hàng tồn kho
 • Giá bán: sẽ được tự động điền vào cột giá bán khi người dùng chọn sản phẩm trong đơn bán hàng
 • Thuế GTGT: người dùng chọn từ danh sách có sẵn
 • Giá vốn: sẽ được tự động cập nhật sau mỗi lần mua hàng nếu người dùng quản lý sản phẩm theo Giá thực hoặc giá vốn trung bình
  • Giá thực tế (Real Cost): đối với phương pháp tính giá vốn này sau khi bạn tạo một Đơn hàng để bán sản phẩm trên cho một khách hàng bất kỳ (Sales Order), giá vốn (số tiền) của sản phẩm được tự động tính theo FIFO (hàng nhập trước xuất trước) hoặc LIFO (hàng nhập sau xuất trước) tùy theo bạn cấu hình và bằng đúng với giá bạn mua vào theo Đơn mua hàng (Purchase Order).
  • Giá vốn trung bình (Average Cost): Giá vốn của sản phẩm sẽ được tính toán tự động ngay khi bạn thực hiện dịch chuyển kho từ nhà cung cấp về kho (Nhập kho) theo công thức tính giá vốn trung bình.
  • Giá thành định mức (Standard Cost): áp dụng cho một số công ty xây dựng ra các tiêu chuẩn để tính giá vốn cho sản phẩm và cứ đến kỳ họ lại tính toán lại giá vốn. Đối với phần mềm thì cứ mỗi lần có sự thay đổi về giá vốn, ngươì dùng cần vào phần mềm và update lại giá vốn của sản phẩm

BÁN HÀNG

 • Point of Sale: Câú hình liên quan đến Điểm bán hàng
  • Khả dụng ở POS: khi người dùng tích vào lựa chọn này, hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm này trên màn hình ở điểm bán hàng, cho phép người dùng bán sản phẩm này qua POS
 • Lên Hoá đơn
  • Chính sách xuất hoá đơn: người dùng có hai lựa chọn đó là xuất hoá đơn dựa vào số lượng trên đơn bán hàng (Số lượng đơn hàng) hoặc là theo số lượng hàng thực tế xuất ra khỏi kho và chuyển đến cho khách hàng (Theo số lượng bàn giao)
 • Re-Invoice Policy: Chính sách xuất lại hoá đơn theo giá vốn hoặc giá bán của sản phẩm.
 • Mô tả cho khách hàng: người dùng có thể ghi chú vào sản phẩm để hiển thị lên Đơn bán hàng hoặc Hoá đơn mỗi khi có sản phẩm này

MUA HÀNG

 • Nhà cung cấp: người dùng có thể thêm nhà cung cấp sản phẩm tại đây. Việc này sẽ đẩy nhanh quá trình tạo đơn mua hàng, người dùng sẽ biết được giá mua vào mà nhà cung cấp này thường bán ra cho đơn vị của mình cũng như số lượng tối thiểu để mua được với giá đó
 • Hoá đơn nhà cung cấp: Người dùng chọn thuế mua hàng cho sản phẩm từ một danh sách được tạo sẵn bởi kế toán
 • Chính sách kiểm soát: người dùng có hai lựa chọn đó là xuất hoá đơn dựa vào số lượng mua (Theo số lượng mua) hoặc là theo số lượng hàng thực tế nhận vào kho từ nhà cung cấp (Theo số lượng nhận)
 • Mô tả cho Nhà cung cấp: người dùng có thể ghi chú vào sản phẩm để hiển thị lên Đơn mua hàng

KHO

 • Hoạt động
  • Tuyến cung ứng (Routes)
   • Cung ứng theo đơn hàng (MTO): khi người dùng chọn tuyến cung ứng này, hệ thống sẽ tự động tạo ra đơn mua hàng hoặc phiếu sản xuất nếu có một đơn bán hàng cho sản phẩm này. Đối với sản phẩm MTO, các công ty sẽ không có hàng tồn kho mà chỉ mua hoặc sản xuất sản phẩm khi có đơn bán hàng.
   • Sản xuất: sản phẩm này sẽ được công ty sản xuất ra thay vì mua từ một nhà cung cấp
   • Mua: người dùng có thể tăng số lượng hàng hoá trong kho cho sản phẩm này bằng việc tạo đơn mua hàng đến các nhà cung cấp.
  • Ngày an toàn sản xuất: đối với sản phẩm sản xuất, người dùng có thể tính số ngày trung bình dành ra để sản xuất ra sản phẩm này và điền vào trường dữ liệu này nhằm có căn cứ để so sánh với những ngày sản xuất trên thực tế và có những điều chỉnh hợp lý
  • Thời gian giao hàng: người dùng điền vào tổng số ngày trung bình được tính từ khi đơn bán hàng được xác nhận đến lúc khách hàng nhận được hàng
  • Mô tả cho Phiếu Giao Hàng: người dùng có thể ghi chú đây để hiển thị lên Phiếu giao hàng của sản phẩm này
  • Mô tả cho Phiếu Nhập Kho: ghi chú này sẽ được hiển thị lên phiếu nhập kho của sản phẩm này
  • Mô tả cho Phiếu dịch chuyển nội bộ: mô tả tại đây sẽ được hiển thi lên phiếu dịch chuyển nội bộ giữa hai kho hoặc vị trí của sản phẩm này

KẾ TOÁN

 • Để hệ thống có thể tự động tạo bút toán của sản phẩm sau khi hoá đơn được xác nhận hoặc thanh toán, người dùng cần có bước chọn tài khoản tại form sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm:
  • Tài khoản doanh thu
  • Tài khoản chi phí
  • Tài khoản chênh lệch giá

==> Sau khi hoàn tất quá trình nhập thông tin sản phẩm, người dùng nhấn Lưu để lưu sản phẩm lại trên hệ thống

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn thêm