Quản lý đơn hàng trong Odoo như thế nào?

Trong Odoo, một báo giá và một đơn đặt hàng được xử lý ở hai danh mục khác nhau. Người dùng có thể tạo một báo giá từ một đơn hàng đã hoàn thành, bởi vì đơn hàng đó đã được khách hàng xác nhận. Hoặc ngược lại, bạn có thể có một báo giá từ một đơn hàng chưa được xác nhận hoặc đã bị hủy bỏ nào đó. Báo giá của bạn có thể được mở bằng cách vào danh mục Bán hàng > Các hoạt động > Báo giá.

Sau đó, người dùng nhấn vào nút Tạo để nhập chi tiết của một báo giá mới. Hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ để người dùng có thể điền thông tin.

Các thông tin bắt buộc người dùng cần điền vào đó là:

 • Khách hàng: người dùng chọn đúng khách hàng từ danh sách các khách hàng trong hệ thống. Thêm vào đó, từ báo giá, người dùng cũng có thể trực tiếp tạo ra một khách hàng mới. Khi tên của khách hàng đã được lựa chọn, các thông tin khác nhau của khách hàng được hoàn thành tự động, dựa vào các thông tin đã được cấu hình khi bạn tạo khách hàng khách hàng mới bao gồm:
  • Bảng giá: hệ thống sẽ chọn bảng giá mua hàng mặc định (VND)
  • Các điều khoản thanh toán: các phương thức thanh toán mà khách hàng sẽ thực hiện như: 15 ngày 30 ngày hoặc thanh toán ngay lập tức…
  • Địa chỉ giao hàng: Địa chỉ sử dụng trên lệnh giao hàng. Odoo sẽ mặc định điền địa chỉ giao hàng theo thiết lập trong form khách hàng. Nếu không có địa chỉ giao hàng mới, địa chỉ mặc định sẽ được sử dụng.
  • Địa chỉ xuất hóa đơn: Địa chỉ dùng để ghi trên hoá đơn cho khách hàng. Odoo sẽ đề xuất địa chỉ ghi trên hóa đơn theo thiết lậo trong form đối tác. Nếu không có địa chỉ hóa đơn mới được yêu cầu từ đối tác, địa chỉ mặc định sẽ được sử dụng để thay thế.

THÊM SẢN PHẨM CHO BÁO GIÁ

 • Đầu tiên, người dùng cần chọn các sản phẩm được yêu cầu từ khách hàng. Odoo sẽ hiển thị một số thông tin hữu ích trong danh sách các sản phẩm để giúp bạn thực hiện một báo giá bán.
 • Sản phẩm: nhấn vào Thêm một dòng, chọn sản phẩm bạn sẽ bán cho khách hàng. Khi bạn đã lựa chọn sản phẩm, Odoo sẽ tự động hoàn thành các trường khác theo form:
  • Miêu tả: theo ngôn ngữ của khách hàng
  • SL Đặt hàng: ghi số lượng đặt hàng của khách hàng
  • Đơn vị tính: được lấy từ trường Đơn vị đo của sản phẩm trong các form của sản phẩm
  • Các loại thuế: được lấy từ thông tin thiết lập trên form của sản phẩm hoặc form của nhà cung cấp
  • Đơn gía: lấy theo bảng giá của khách hàng nhưng người dùng cũng có thể điều chỉnh lại

Nhấn vào LƯU (nếu bạn chỉ muốn lưu giữ dưới dạng soạn thảo) ==> đơn hàng sẽ được lưu tại BÁO GIÁ

Người dùng nhấn vào nút GỬI QUA EMAIL, hệ thống sẽ mở một pop-up để người dùng có thể thêm người sẽ được nhận email hoặc sửa nội dung của email trước khi gửi cho khách hàng.

Sau khi nhấn gửi, hệ thống sẽ chuyển trạng thái của đơn hàng từ BÁO GIÁ sang BÁO GIÁ ĐÃ GỬI.

Sau khi có xác nhận từ khách hàng, người dùng tìm đến báo giá và nhấn XÁC NHẬN. Đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái ĐƠN BÁN HÀNG.